Serwis używa plików cookies, aby mógł lepiej spełniać Państwa oczekiwania. Podczas korzystania z serwisu pliki te są zapisywane w pamięci urządzenia. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.

close

Regulamin

I. Postanowienia ogólne
 
1. Witryna znajdująca się pod adresem www.igastro.pl jest sklepem internetowym i służy do prowadzenia sprzedaży na odległość, w tym za pośrednictwem sieci internet.


2. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Przy wysyłce towarów na terenie Polski, ceny nie są obciążane żadnymi dodatkowymi opłatami lub podatkami.


3. Zamówienia w sklepie można składać poprzez witrynę internetową www.igastro.pl (sklep internetowy).


4. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez klienta.


II. Realizacja zamówienia


1. W momencie złożenia zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego, klient otrzymuje e-mailem automatyczne potwierdzenie złożenia zamówienia. Potwierdzenie to nie jest równoznaczne z przyjęciem przez sklep zamówienia do realizacji, a jedynie informacją dla klienta, że treść zamówienia została poprawnie dostarczona do bazy danych sklepu.


2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu, umożliwiającego naszemu pracownikowi weryfikację rzetelności złożonego zamówienia. Po przyjęciu zamówienia sprzedawca potwierdzi je telefonicznie lub pocztą elektroniczną prosząc o e-mail zwrotny.


3. Sklep może odmówić realizacji zamówienia i je anulować, lub odmówić rezerwowania towaru dla zamówienia, gdy w jakimkolwiek etapie realizacji zamówienia obsłudze sklepu nie udaje się nawiązać kontaktu z klientem w ciągu 3 dni roboczych od pierwszej próby kontaktu .


4. Momentem zawarcia umowy kupna – sprzedaży między sklepem a klientem jest moment, w którym przedstawiciel sklepu drogą telefoniczną lub e-mailem potwierdza, że zamówienie zostaje skierowane do realizacji (zostaje umówiona konkretna data wysyłki towaru lub data odbioru zamówienia z magazynu sklepu).


5. Klient ma prawo do dokonania zmian w treści zamówienia do momentu, w którym przesyłka nie opuści magazynu sklepu. Od momentu, w którym towar zostaje wysłany, nie mamy możliwości dokonania zmian w treści zamówienia.


6. Sklep zastrzega sobie prawo nie przyjęcia do realizacji zamówienia w przypadku trwałej niedostępności zamówionego towaru u dostawców lub z powodu innych ważnych przyczyn. W szczególności dotyczy to przypadku, w którym na skutek pomyłki lub usterki technicznej wystąpiłaby oczywista i rażąca niezgodność ceny lub danych prezentowanego produktu z rzeczywistością.


7. Warunki realizacji zamówień nietypowych (nie wynikających z prezentacji produktów na stronie internetowej sklepu) są każdorazowo ustalane z klientem indywidualnie.


8. Sklep oferuje następujące formy doręczenia zamówienia:

- dostawa za pomocą firmy kurierskiej
- odbiór towaru przez Klienta z punktu wydań w magazynie sklepu
- dowóz własnym transportem


9. Za zakupy w sklepie można zapłacić w następujący sposób:

- przelewem na rachunek bankowy. Numer rachunku dostępny jest na naszej stronie internetowej oraz przesyłany jest e-mailem w momencie, w którym zamówienie jest skompletowane i gotowe do opłacenia. Na życzenie klienta wysyłamy fakturę pro-forma. Towar wysyłamy po wpłynięciu kwoty na rachunek sklepu. Wpłaty należy dokonywać dopiero po potwierdzeniu przez sklep pełnej dostępności zamówionego towaru.
- przelewem z odroczonym terminem płatności (dotyczy to tylko odbiorców instytucjonalnych, po indywidualnym uzgodnieniu).
- pobranie – płatność przy odbiorze


10. W przypadku udzielenia rabatu sprzedający zastrzega sobie prawo do modyfikacji zamówienia zgodnie z ustaleniami z klientem przed zakupem .

11. Czas realizacji zamówienia dla sklepu internetowego oraz kont allegro (podany na karcie produktu):


- dla towarów dostępnych na magazynie - 24 - 48 godzin
- dla towarów dostępnych na magazynie - 2-8 dni
- dla towarów na zamówienie - czas ten zostaje ustalony indywidualnie z Klientem

Firma nie bierze odpowiedzialności za opóźnienia powstałe z winy kuriera.

12. Dowód zakupu (w sprzedaży wysyłkowej jest to oryginał faktury VAT) jest dołączany do przesyłki. Dane na dokumencie zakupu są w 100% zgodne z brzmieniem podanym przez klienta (dane są umieszczane na dokumencie automatycznie, tak jak podał je klient, włącznie z małymi i wielkimi literami). Ewentualne błędy w danych zawartych w fakturze VAT należy zgłosić w ciągu 8 dni od daty otrzymania faktury pod rygorem nieuwzględnienia reklamacji.

W przypadku błędu co do części danych, prosimy o przysyłanie do nas noty korygującej.

W przypadku danych podanych jako błędne w całości (niewłaściwy nabywca) prosimy o pisemny wniosek w tej sprawie, który należy przysłać do sklepu pocztą, faksem lub e-mailem w ciągu 10 dni od wystawienia faktury. Wniosek musi zawierać numer faktury, dane, które zdaniem nabywcy są niewłaściwie podane oraz wskazanie właściwych danych nabywcy. Na tej podstawie sklep wystawia korektę błędnie wystawionej faktury, a następnie nową fakturę sprzedaży z nową datą (nie poprawiamy danych na fakturach na inne).

13. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm bezpieczeństwa naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone należy sporządzić z kurierem protokół uszkodzenia i skontaktować się z nami.


III. Gwarancja, odpowiedzialność sprzedawcy i zwrot towaru


1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.igastro.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie sprowadzone na rynek polski.
2. Wszystkie produkty objęte są 12 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową, zgodnie z przepisami ustawy  o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
3. Reklamacje na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinny być składane pisemnie na adres sklepu wraz z reklamowanym towarem.
4. Reklamowany towar w takim przypadku należy dostarczyć osobiście lub wysłać na adres sklepu. Możliwe jest przesłanie towaru do sklepu na nasz koszt firmą kurierską . W takim przypadku prosimy o wcześniejszy kontakt z biurem obsługi klienta w celu uzyskania odpowiedniego numeru klienta.
5. Reklamacje są rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku naprawy lub wymiany sprzętu na nowy, termin ten może się wydłużyć o czas potrzebny na przesłanie produktu do serwisu lub producenta oraz odesłanie go do sklepu, a następnie dostarczenie Klientowi.
6. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, wszelkie koszty procedur reklamacyjnych pokrywa klient.
7. W okresie 10 dni od dostarczenia zamówionego towaru lub jego odbioru z magazynu sklepu, klient ma prawo zwrotu towaru bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość (zgodnie z art. 7 Ustawy z dnie 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów), składając sprzedawcy oświadczenie na piśmie. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty wyłącznie wtedy, gdy będzie dostarczony do sklepu w oryginalnym, nieuszkodzonym fabrycznym opakowaniu, z kompletną jego zawartością . Zwracany towar nie może nosić śladów używania.
Towar zwracany w powyższym trybie należy przesłać na adres sklepu (na koszt kupującego) lub dostarczyć osobiście.
Do przesyłki ze zwracanym towarem należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, swoje dane personalne oraz wyraźne wskazanie, w jaki sposób kupujący chce odebrać zwracaną za towar należność (możliwe są wyłącznie 2 sposoby: przelew na konto bankowe (tu prosimy podać numer konta i dane posiadacza rachunku) lub osobisty odbiór gotówki w kasie magazynu sklepu).
8. W przypadku odstąpienia od umowy, zwracamy wartość towaru przelewem w ciągu 10 dni roboczych od momentu jego otrzymania. Zwrotowi podlega jedynie należność za zwracany towar. Zwrotowi nie podlegają opłaty dodatkowe, związane z przeprowadzeniem transakcji, jeśli w danym przypadku takowe występowały na dokumencie sprzedaży.
9. Nie odbieramy paczek za pobraniem.USTAWA
z dnia 2 marca 2000 r.
 o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności
za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
  
(Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.)
 
Art. 10.

1. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.
 
2. W razie braku potwierdzenia informacji, o których mowa w art. 9 ust. 1, termin, w którym konsument może odstąpić od umowy, wynosi trzy miesiące i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia. Jeżeli jednak konsument po rozpoczęciu biegu tego terminu otrzyma potwierdzenie, termin ulega skróceniu do dziesięciu dni od tej daty.
 
3. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
 
  1)   świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1,
  2)   dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
  3)   umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
  4)   świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu
  5)   świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone  lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
  6)   dostarczania prasy,
  7)   usług w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych.

IV. Ochrona danych osobowych
 
1. Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, a także w celu obsługi ewentualnych reklamacji oraz w celu ułatwienia ewentualnych przyszłych zakupów. Zakres zbieranych danych jest minimalny i dotyczy jedynie tych danych, które są niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.
2. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu ace24.pl są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem danych udostępnianych jednorazowo i doraźnie przewoźnikom w celu dostarczenia zamówionej przesyłki lub operatorom płatności (karta płatnicza, płatnośc ratalna) w celu obsługi płatności dla konkretnego zamówienia.
3. Struktura witryny sklepu została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych.

V. Postanowienia końcowe
 
1. Właścicielem sklepu www.igastro.pl jest firma

iGastro Spółka z o.o.
ul. Boruty-Spiechowicza 27
43-300 Bielsko-Biała
NIP: 9372663500 REGON: 242985089
Nr KRS 0000427251 Sądu Rejonowego w Bielsku - Białej,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego : 5 000 zł

2. Adres prowadzenia działalności jest jednocześnie adresem korespondencyjnym sprzedawcy i brzmi on następująco:

iGastro Spółka z o.o.
ul. Boruty-Spiechowicza 27
43-300 Bielsko-Biała

3. Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez sklep oraz zamawiającego klienta umowy kupna - sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z jego brzmieniem z momentu złożenia przez klienta zamówienia.
4. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna - sprzedaży między sklepem www.igastro.pl a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

VI. Ceneo - dane osobowe

Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na  przekazanie swojego adresu e- mail do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez sklep oraz Grupa Allegro Sp. z o.o., danych osobowych Klienta w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ).

Pliki do pobrania:
1. Odstąpienie od umowy w formacie Word -pdf (208kB)
2. Formularz reklamacyjny - pdf (200kB)
3. DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2011/83/UE - pdf (1000kB)
4. Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-51108 - pdf(44kB)

Kategorie

Koszyk  

Koszyk pusty

Transport 0,00 zł
Podatek 0,00 zł
Razem 0,00 zł

Cena zawiera VAT

Koszyk Do kasy